MENU
Wróć

Realizacja zadania publicznego: Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży związanych z izolacją społeczną spowodowaną stanem epidemii, w tym wspieranie rozwoju psychofizycznego w sytuacjach kryzysowych wywołanych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkół i placówek przez prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej, całodobowej, ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej

Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży związanych z izolacją społeczną spowodowaną stanem epidemii, w tym wspieranie rozwoju psychofizycznego w sytuacjach kryzysowych wywołanych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkół i placówek przez prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej, całodobowej, ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej.

Cele:

  • profilaktyka problemów dzieci i młodzieży związanych z izolacją społeczną spowodowaną stanem epidemii,
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego w sytuacjach kryzysów wywołanych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkół i placówek.

Zakres działań:

  • prowadzenie bezpłatnej, całodobowej i ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej.

Podmiot finansujący: Skarb Państwa

Podmiot zlecający: Minister Edukacji i Nauki

Czas realizacji: 07.01.2021 – 31.05.2021

Wróć