MENU
Wróć

Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia pn. Centrum Wsparcia

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowi publicznym określonego w NPZ w ramach celu operacyjnego nr 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia.

Cele:

  • Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku.

Zakres działań:

  • Przygotowanie  prowadzenia Centrum Wsparcia,
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania Centrum Wsparcia.

Podmiot finansujący: Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Czas realizacji zadania: 1.X.2017 – 31.12.2020

npz_logo

Ministerstwo-Zdrowia

Wróć