MENU
Wróć

Realizacja zadania z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PROO Priorytet 1a w ramach Narodowego Instytutu Wolności.

Realizacja zadania z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod tytułem: Rozwój instytucjonalny i organizacyjny fundacji w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego w ramach Narodowego Instytutu Wolności. Edycja 2019.

Cel:
Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.

Zakres działań:

 • Poradnictwo psychologiczne i prawne.
 • Działania poszukiwawcze.
 • Doposażenie stanowisk pracy.
 • Kampania promocyjno-informacyjna i spoty reklamowe.
 • Spotkanie/konferencja, szkolenie medialne.
 • Rozszerzenie zakresu monitoringu w internecie.
 • Budowanie sieci z grupami poszukiwawczymi.
 • Stworzenie platformy weryfikacji bieżącego statusu zaginięcia.
 • Podmiot finansujący i zlecający: Fundusz Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

  Czas realizacji: 01.10.2019 – 31.12.2021

  L.-rozszerzone.kolor-png
  proo-pelna

  Wróć