MENU
Wróć

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie”

Realizacja zadania pt.: „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie”.

Cele:

  • Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań.
  • Kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
  • Przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Zakres działań:

  • Prowadzenie całodobowej bezpłatnej infolinii dla dzieci i młodzieży.

Podmiot finansujący: Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.

Podmiot zlecający: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czas realizacji: 16.09.2019 – 31.12.2020.

npz_logo

men

Wróć