MENU
Wróć

Rozszerzenie zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zaginionych i ich rodzin

Cele:

  • Poprawa dostępności do wiedzy z zakresu zagadnień prawnych, socjalnych, poszukiwawczych, związanych z sytuacją zaginięcia bliskiej osoby oraz poradnictwa i wsparcia psychologicznego oraz konsultacji z psychiatrą. Rozwiązanie problemów prawnych, emocjonalnych, socjalnych zaginionych i ich rodzin.
  • Rozwój oferowanego poradnictwa dzięki możliwości skorzystania z mediacji oraz grup wsparcia.
  • Podniesienie kompetencji członków grup poszukiwawczo-ratowniczych z zakresu psychologicznego funkcjonowania i wsparcia rodzin osób zaginionych.
  • Podniesienie kompetencji i jakości pracy zespołu Fundacji ITAKA w zakresie udzielania poradnictwa  za pomocą szkoleń z interwencji kryzysowej i dzięki superwizji.

Zakres działania:

  • Zapewnienie stałego poradnictwa i wsparcia specjalistycznego  dla rodzin osób zaginionych.
  • Szkolenia dla grup poszukiwawczo – ratowniczych z zakresu  z zakresu psychologicznego funkcjonowania  i wsparcia  rodzin osób zaginionych.
  • Szkolenia specjalistów Fundacji ITAKA z zakresu interwencji kryzysowej.

 

Podmiot finansujący: Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Czas realizacji zadania publicznego:  VI. 2014 – XI.2016

FIO-logo

Wróć