MENU
Wróć

Telefon 116 000

Cele projektu: Poprawa dramatycznej sytuacji zaginionych dzieci i ich rodzin w Polsce. Zwiększenie szans zaginionych dzieci na natychmiastowe odnalezienie. Organizacja skutecznych i jak najszybszych działań poszukiwawczych, kompleksowa pomoc dla rodziny i opiekunów, poradnictwo

Zakres działań:  Stała współpraca ITAKI z pomocą społeczną, służbą zdrowia, policją, strażą miejska, służbami konsularnymi na całym świecie, innymi organizacjami pozarządowymi oraz  międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz osób zaginionych

Podmiot finansujący działania: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA_stare_logo_mae

Wróć