MENU
Wróć

Telefon 116 000

Cele:

  • Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka,
  • Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Zakres działania:

  • Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, dostępnego 7 dni w tygodniu,
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
  • Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.

Podmiot finansujący: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

nowe logo msw_male

Czas realizacji zadania: V-XII 2012

Wróć