MENU
Wróć

Telefon 116 000

Cele:

  • Zapobieganie zaginięciom dzieci i nastolatków
  • Poszukiwanie zaginionych dzieci i nastolatków
  • Wzrost świadomości społecznej na temat zaginięć i zapobiegania zaginięciom dzieci i nastolatków
  • Wsparcie prawne i psychologiczne rodzin zaginionych dzieci i nastolatków
  • Szkolenia Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA

Zakres działania:

  • Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, dostępnego 7 dni w tygodniu,
  • Działania promocyjne telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000
  • Prowadzenie kampanii społecznej „Nie uciekaj”, której celem jest zapobieganie ucieczkom nastolatków z domu
  • Szkolenia pracowników i wolontariuszy
  • Zapobieganie i szerzenie świadomości społecznej w zakresie porwań rodzicielskich

Podmiot finansujący: Daphne

Flaga unia

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Daphne

logo_daphne

Czas realizacji zadania: I-XII 2012

 

Wróć