MENU
Wróć

Telefon 116 000

Cele:

 • Rozwój i doskonalenie standardów obsługi telefonu 116 000
 • Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków
 • Specjalistyczne wsparcie rodzin i bliskich zaginionych dzieci i młodzieży
 • Rzecznictwo interesów osób zaginionych i ich rodzin względem instytucji publicznych
 • Przeciwdziałanie zaginięciom  (w szczególności wśród młodzieży i dzieci)
 • Lobbowanie na rzecz wprowadzenie nowych rozwiązań w przypadku ucieczek dzieci i nastolatków
 • Wsparcie merytoryczne pracowników sądów oraz policji w zakresie problematyki zaginięć dzieci, zwłaszcza w tematyce porwań rodzicielskich
 • Zbudowanie relacji z pracownikami instytucji publicznych w celu wymiany informacji, doświadczenia i wspólnej pomocy zaginionym i ich rodzinom
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej problematyki  zaginięć dzieci i młodzież

Zakres działania:

 • Prowadzenie ogólnopolskiego, całodobowego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116 000
 • Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionych dzieci i nastolatków, poprzez zbieranie i analizowanie informacji na temat przypadków zaginięć, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dzieci i młodzieży, przy wypracowaniu w tym celu efektywnych metod i form współpracy z Policją
 • Udzielenie dzieciom i nastolatkom oraz członkom ich rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa  na terenie Polski dotyczących funkcjonowanie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci i nastolatków
 • Rozwijanie współpracy z instytucjami  profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci i młodzieży
 • Poszerzenie wiedzy osób korzystających z telefonu na temat istniejących organizacji udzielających specjalistycznej pomocy
 • Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w ramach programu „ Nie uciekaj”, którego celem jest zmniejszenie liczby ucieczek nastolatków z domu
 • Realizacja kampanii przeciwko porwaniom rodzicielskim, której celem jest zapobieganie porwaniu dziecka przez jednego z rodziców,
 • Profilaktyka zaginięć małych dzieci w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego oraz działań edukacyjnych  programu  „Opiekuj się dzieckiem”
 • Wymiana doświadczeń na temat działania telefonu 116 000 oraz jego promocja w ramach konferencji „Poszukiwania osób zaginionych w Polsce i Europie 2013”

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Daphne oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Flaga unia

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Daphne

 

logo_orange logo_pkobp_fundacja logo_msw logo_daphne

Wróć