MENU
Wróć

Ulepszenie funkcjonowania linii 116 w Polsce, w celu zapewnienia stabilności i istotnej roli w krajowej polityce ochrony praw dziecka

Cele:

 • Praca nad zapewnieniem stabilności linii 116 000
 • Rozwój i doskonalenie standardów obsługi telefonu 116 000
 • Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków
 • Specjalistyczne wsparcie rodzin i bliskich zaginionych dzieci i młodzieży
 • Rzecznictwo interesów osób zaginionych i ich rodzin względem instytucji publicznych
 • Przeciwdziałanie zaginięciom  (w szczególności wśród młodzieży i dzieci)
 • Lobbowanie na rzecz wprowadzenie nowych rozwiązań w przypadku ucieczek dzieci i nastolatków
 • Wsparcie merytoryczne pracowników sądów oraz policji w zakresie problematyki zaginięć dzieci, zwłaszcza w tematyce porwań rodzicielskich
 • Zbudowanie relacji z pracownikami instytucji publicznych w celu wymiany informacji, doświadczenia i wspólnej pomocy zaginionym i ich rodzinom
 • Rekrutacja do Fundacji wolontariuszy o bogatym doświadczeniu zawodowym i życiowym
 • Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej problematyki  zaginięć dzieci i młodzieży

Zakres działania:

 • Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116 000
 • Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionych dzieci i nastolatków, poprzez zbieranie i analizowanie informacji na temat przypadków zaginięć, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dzieci i młodzieży, przy wypracowaniu w tym celu efektywnych metod i form współpracy z Policją
 • Udzielenie dzieciom i nastolatkom oraz członkom ich rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa  na terenie Polski dotyczących funkcjonowanie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci i nastolatków oraz  działania systemu Child Alert
 • Rozwijanie współpracy z instytucjami  profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci i młodzieży, w tym przede wszystkim z Policją i mediami
 • Pozyskiwanie partnerów medialnych gotowych przystąpić do systemu Child Alert
 • Poszerzenie wiedzy osób korzystających z telefonu na temat istniejących organizacji udzielających specjalistycznej pomocy
 • Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w ramach programu „ Nie uciekaj”, „Jaś w lesie” i „Małgosia w mieście”
 • Realizacja kampanii przeciwko porwaniom rodzicielskim, której celem jest zapobieganie porwaniu dziecka przez jednego z rodziców,
 • Profilaktyka zaginięć małych dzieci w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego oraz działań edukacyjnych  programu  „Opiekuj się dzieckiem”

Podmiot finansujący: Komisja Europejska

Czas realizacji zadania:  18 miesięcy  ( 1 lutego 2016 – 31 lipca 2017)

ue-logo

Wróć