MENU
Wróć

Walcz z depresją. Nie jesteś sam!

Cele projektu: Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat depresji, uświadomienie roli profilaktyki, wczesnego diagnozowania oraz leczenia depresji

Planowane działania: Wydanie 3 broszur informacyjnych, realizacja i edycja 3 spotów, działanie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania;  telefon skierowany do osób z całego kraju, znaczną część stanowią mieszkańcy Warszawy

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

szyld_herb_syr_pol

Czas trwania programu: 2011-2013

Wróć