MENU
Wróć

Zostań wolontariuszem Fundacji ITAKA. Rozwój i kształcenie profesjonalnego wolontariatu na terenie Warszawy

Fundacja ITAKA realizuje projekt „Zostań wolontariuszem Fundacji ITAKA, Rozwój i kształcenie profesjonalnego wolontariatu na terenie Warszawy”.

Cele:

– wzmocnienie potencjału zespołowego Fundacji do realizacji zadań statutowych poprzez zwiększenie liczby wolontariuszy oraz ich potencjału merytorycznego

– przeprowadzanie sprawnych i skutecznych poszukiwań osób zaginionych oraz udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom osób zaginionych

– promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy oraz zwiększanie wiedzy o problemie zaginięć

– wyszkolenie przez organizacje kompletnego zespołu wolontariuszy oraz wzmocnienie więzi w zespole

promocja idei wolontariatu

Zakres działań:

– szkolenie dla Wolontariuszy

– organizacja Dnia Wolontariusza

– przygotowanie materiałów promujących wolontariat.

Podmiot finansujący: miasto stołeczne Warszawa

Czas realizacji: 2.12.2016-31.12.2016

LOGO_biale_finansowanie

 

Wróć