MENU

Aktualne oferty pracy:

Fundacja ITAKA poszukuje do współpracy online:

  1. PSYCHOTERAPEUTÓW pracujących z osobami dorosłymi  
  2. PSYCHOTERAPEUTÓW pracujących z dziećmi i młodzieżą

Psychoterapeuci poszukiwani są do współpracy przy nowym projekcie Fundacji ITAKA. Nasza organizacja ma wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Fundacja prowadziła przez ponad 3 lata największe, bezpłatne, wielostanowiskowe Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego. Od 20 lat, w ramach kampanii STOP DEPRESJI, prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania, aktualnie prowadzi także Telefon Zaufania Młodych.

Wymagamy:

– ukończenia co najmniej drugiego roku akredytowanej szkoły psychoterapii;

– minimum doświadczenia w pracy terapeutycznej;

– działania zgodnego ze standardami etyki zawodu psychoterapeuty;

– odpowiedzialności i zaangażowania.

Oferujemy:

– zatrudnienie na umowę cywilno-prawną lub B2B;

– współpracę w formule zdalnej – online;

– możliwość rozwoju w obrębie zróżnicowanych obszarów zdań;

– wynagrodzenie zależne od ilości przepracowanych godzin

– możliwość pracy w energicznym i zaangażowanym zespole;

CV wraz z poniższą klauzulą prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@zaginieni.pl do dnia 6 września 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dane osobowe – klauzula informacyjna: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, administracja@zaginieni.pl. skr. pocztowa 127 00-958 Warszawa 66 Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, administracja@zaginieni.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z powyższym ogłoszeniem. Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zamieszczenia ogłoszenia

Uprawnienia: Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.