MENU

Aktualne oferty pracy:

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od 22 lat zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych, realizuje kampanie profilaktyczne oraz zajmuje się tematem zdrowia psychicznego. Prowadzi szereg stron i fanpage’y w mediach społecznościowych dedykowanych różnym kanałom naszej działalności.

Kogo szukamy: Grafika komputerowego 

Wymagania:

– bardzo dobra znajomość Adobe Photoshop (+ Adobe Illustrator ewentualnie);

– bardzo dobra znajomość Adobe Photoshop (+ Adobe Illustrator ewentualnie);

– znajomość zasad tworzenia grafik do poszczególnych mediów społecznościowych;

– mile widziana umiejętność tworzenia ilustracji;

– mile widziana umiejętność budowania stron internetowych, ale nie jest to wymóg konieczny;

Co oferujemy?

– pracę przy bardzo ciekawych i różnorodnych projektach w znanej organizacji;

– zatrudnienie na umowę cywilno-prawną lub B2B;
– współpracę w formule zdalnej – online;

– możliwość rozwoju w obrębie zróżnicowanych obszarów zdań;


CV wraz z próbką prac (portfolio) i z poniższą klauzulą prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@zaginieni.pl do dnia 26 listopada 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dane osobowe – klauzula informacyjna: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, administracja@zaginieni.pl. skr. pocztowa 127 00-958 Warszawa 66 Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, administracja@zaginieni.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z powyższym ogłoszeniem. Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zamieszczenia ogłoszenia

Uprawnienia: Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.