MENU
Wróć

Czas pandemii okazją do zrozumienia alienacji rodzicielskej?

25 kwietnia to Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. W Polsce po raz pierwszy obchodzony był w 2008 r. a od 2009 r. odbywa się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. Dzień ten ma charakter akcji społecznej, podczas której odbywają się na całym świecie warsztaty, sympozja, demonstracje i zbierane są podpisy pod petycjami, kierowanymi do władz krajowych oraz instytucji międzynarodowych, mające na celu zapobieganie wyalienowania jednego z rodziców z życia dzieci.

Czym jest alienacja rodzicielska?

Alienacja rodzicielska, według definicji, to zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców.

Istotą alienacji rodzicielskiej jest utworzenie dwóch światów – dobrego i złego. Pierwszy jest światem rodzica preferowanego – całkowicie dobry i idealizowany. Drugi świat jest światem rodzica alienowanego i jest to świat zły. Są też sytuacje, w których dziecko może obwiniać za tę sytuację obojga rodziców. Alienacja rodzicielska, poza ograniczeniem fizycznego kontaktu z rodzicem, powoduje też wiele szkodliwych oddziaływań na psychikę dziecka, rodzic ucieka się do manipulacji uczuciami dziecka, szantażu emocjonalnego, dyskredytuje drugiego rodzica, przekonuje dziecko o braku miłości i zainteresowania ze strony partnera, a jednocześnie bardzo często stawia je w roli własnego przyjaciela i powiernika, przekazując mu informacje, których adresatem być nie powinno.

Pandemia koronawirusa a zjawisko alienacji rodzicielskiej.

Sytuacja izolacji związana z pandemią koronawirusa jest trudna dla nas wszystkich, a szczególnie dla najmłodszych. Dzieci nie chodzą do przedszkoli i szkół, nie spotykają się z kolegami, dalszą rodziną, do tego dochodzą ograniczenia związane z przebywaniem na świeżym powietrzu i możliwościami rozładowania energii. Czas pandemii i izolacji pozwala nam na lepsze zrozumienie mechanizmów, które występują u dzieci będących w sytuacjach alienacji rodzicielskiej, ponieważ teraz wszyscy doświadczamy alienacji społecznej. Pewne aspekty tej sytuacji mogą być podobne do tego, co przeżywa dziecko w procesie alienacji rodzicielskiej, np. brak sprawczości i wpływu na sytuację, konieczność dostosowania się i podporządkowania, ktoś inny za nas myśli i podejmuje decyzje, z którymi się często nie zgadzamy. Dlatego tak ważne jest, aby w tym szczególnym okresie zapewnić dzieciom bezpieczne warunki w domu i niewykorzystywania tej sytuacji do zablokowania możliwość kontaktu z drugim rodzicem. Dajmy naszemu dziecku namiastkę normalności, poczucie, że jest bezpieczne i kochane przez oboje rodziców. Jeśli nie ma możliwości osobistego kontaktu lub może on nieść za sobą realne zagrożenie, pozwólmy dziecku na kontakt z drugim rodzicem poprzez telefon czy komunikator internetowy. Czasem, biorąc pod uwagę aktualną sytuację i ograniczoną możliwość wystąpienia na drogę sądową, warto skorzystać z pomocy mediatora, z którym można współpracować online.

Rozstanie rodziców jest sytuacją niezwykle obciążającą emocjonalnie dziecko, a po stronie dorosłych leży odpowiedzialność za to, aby ta sytuacja nie oznaczała dla dziecka rozpadu rodziny i zapewnienie dziecku możliwie najlepszych warunków dalszego rozwoju. Dziecko nie może stać się ofiarą w walce prowadzonej przez dorosłych, którzy są odpowiedzialni za jego teraźniejszość i przyszłość.

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej w Polsce:

W związku z Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej organizacje wchodzące w skład Forum zaplanowały udostępnienie online nagrania prezentującego dyskusję ekspertów i praktyczne zalecenia dla Rodziców i Profesjonalistów w zakresie problemu alienacji. Materiał dostępny będzie od Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – 25 kwietnia 2020 od godziny 12.00 na stronie Facebook projektu StandardyRozstania.pl

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z dostępnym na stronie na stronie StandardyRozstania.pl poradnikiem pt.: „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”, w którym opisane zostały dobre praktyki w zakresie pomocy rodzicom i dzieciom, a także działań poszczególnych instytucji.

Do informacji prasowej załączone zostały także materiały prasowe i grafiki przygotowane w związku z Dniem Świadomości Alienacji Rodzicielskiej.

Więcej informacji:
Aleksandra Mikołajczyk
koordynatorka projektu StandardyRozstania.pl
e-mail: forum@robertofiara.pl
tel.: 607 200 772

Artykuł Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – artykuł
Porady psychologów dla rodziców
Oficjalny baner

Opracowane „Standardy” i dalsze działania z nimi związane są podejmowane w ramach Forum (www.standardyrozstania.pl). W skład Forum wchodzą następujące organizacje: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP, Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszenie OPTA.

Wróć