MENU

Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

Anna Jurkiewicz
prezes zarządu

Izabela Jezierska-Świergiel
wiceprezes zarządu

Patrycja Szczepańska
członek zarządu

Kontakt: tel. 22 620 16 10, e-mail: zarzad@zaginieni.pl

Rada Fundacji

  • dr Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
  • prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
  • Alicja Tomaszewska, fundator
  • Bożena Dudko, fundator
  • Irena Dawid-Olczyk, Fundacja La Strada
  • Wojciech Tochman, fundator
  • Włodzimierz Paszyński
  • Izabela Rutkowska