MENU

Partnerzy zagraniczni

MISSING CHILDREN EUROPE (MCE)

Europejska federacja organizacji działających na rzecz dzieci zaginionych i wykorzystywanych seksualnie. Sieć zrzesza obecnie 31 organizacji z 27 krajów Europy.

 Członkowie:

Członkowie kandydaci:

INTERNATIONAL CENTRE FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN (ICMEC)

ICMEC to organizacja zrzeszająca partnerów z całego świata ( ze środowisk rządowych, akademickich, służb i agencji wymiaru sprawiedliwości, a także z sektora pozarządowego i prywatnego) działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Tworzy Global Missing Children Network.

MISSING PERSONS INTERNATIONAL NETWORK (MPIN)

MPIN to sieć organizacji zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych oraz udzielaniem wsparcia ich rodzinom.

Członkami sieci są aktualnie:

Głównym celem stowarzyszenia jest poznawanie obowiązujących w krajach członkowskich procedur i przepisów dotyczących poszukiwań, badanie zjawiska zaginięć bez wieści (przyczyny zaginięcia, okoliczności odnalezienia, wpływ zaginięcia na dalsze życie), wypracowywanie wspólnych standardów poszukiwań zaginionych oraz wspólnych kanałów komunikacji, a także wymiana doświadczeń, umiejętności i metod działania.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane przyłączeniem się do MPIN do kontaktu z ITAKĄ:
mpin@zaginieni.pl