MENU

Służba zdrowia

Zdarza się, że do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Jeśli w Państwa szpitalu przebywa taki pacjent, można mu pomóc odzyskać tożsamość.

Prosimy o wykonanie kilku prostych czynności: sprawdzenie naszej Bazy Danych Osób Zaginionych, powiadomienie policji i przesłanie do ITAKI zdjęcia i danych osoby. Nie zajmie to dużo czasu, a dzięki temu osoba NN ma szansę na powrót do domu.

Za pomocą bazy można sprawdzić, czy pacjent, który trafił do szpitala bez dokumentów, albo którego w szpitalu nikt nie odwiedza, nie jest przypadkiem poszukiwany jako osoba zaginiona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę znane kryteria, np. płeć, wzrost, przypuszczalny wiek. Jeśli żadna z osób nie jest podobna do podopiecznego należy zawęzić kryteria i obejrzeć jeszcze raz wyselekcjonowane zdjęcia.

Jeśli osoba NN jest w naszej Bazie Danych Osób Zaginionych prosimy o pilne poinformowanie nas o tym, a my skontaktujemy się z jego rodziną. Jeśli nie – należy zgłosić jej obecność policji oraz do ITAKI.

Zgłoszenie osoby NN policji

Przyjmując zgłoszenie osoby NN policja ma obowiązek zebrać wszystkie informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości tej osoby. Wymagane jest także zdjęcie osoby NN.

Policja wprowadzi dane osoby NN do swojej ogólnopolskiej bazy, porówna je z danymi osób poszukiwanych. Do porównania posłużą tu nie tylko dane i okoliczności ujawnienia osoby NN, ale także odciski palców. Po zgłoszeniu osoby NN policja ma obowiązek podjąć kroki zmierzające do identyfikacji osoby. Pracę policji w tej kwestii reguluje Zarządzenie Nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Zgłoszenie osoby NN policji jest także konieczne do ewentualnego sądownego uzyskania nowego imienia i nazwiska.

Zgłoszenie osoby NN do ITAKI

Aby zgłosić osobę NN wystarczy wypełnić formularz i przesłać go do nas wraz ze zdjęciem osoby NN. Prosimy także o kontakt z naszą linią wsparcia.

Jak ITAKA pomaga osobom NN?

  • Dane osoby umieszczamy w naszej Bazie Osób NN. Jest to jedyna publicznie dostępna Baza Danych Osób NN. Podobnie jak w Bazie Danych Osób Zaginionych można przeglądać jej dane wpisując dowolne kryteria. Tę bazę sprawdzają m. in. rodziny osób zaginionych oraz inne osoby zaangażowane w poszukiwania, które szukają w niej osób podobnych do osoby poszukiwanej i w przypadku skojarzenia spraw od razu nas o tym powiadamiają. Baza ta jest także sprawdzana przez pracowników Fundacji ITAKA przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej.
  • Publikujemy zdjęcia osób NN w mediach, aby dotrzeć do tych, którzy mogą znać ich tożsamość.
  • Osobom NN oraz ich opiekunom służymy bezpłatnymi poradami prawników i pracowników socjalnych oraz wsparciem psychologicznym.

Kontakt z pracownikami służby zdrowia i aktualizacja danych

Prosimy pamiętać, że w sytuacji zaginięcia bliskiej osoby rodziny mogą kontaktować się z Państwa placówką. Należy w takiej sytuacji udzielić im wszystkich informacji. Dlatego tak ważne jest aby w izbach przyjęć, rejestracji itp. były dostępne aktualne informacje o ewentualnych osobach NN przebywających w szpitalu.

Warto wiedzieć

Osoba NN może otrzymać nowe imię i nazwisko. Nowe dane są nadawane sądownie co najmniej po roku bezskutecznych działań zmierzających do ustalenia kim jest osoba NN. Najczęściej za datę rozpoczęcia działań identyfikacyjnych przyjmuje się datę zgłoszenia osoby NN na policji.

 ❖