MENU

Straż miejska

Straż Miejska rozpowszechnia informacje o zaginionych wśród strażników miejskich oraz wspiera ITAKĘ w działaniach profilaktycznych. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy ze Strażą Miejską w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy.

Straż Miejska w Bydgoszczy

Straż Miejska w Toruniu

Straż Miejska m. st. Warszawy