MENU

Placówki pomocy społecznej

Do schronisk i noclegowni często trafiają osoby zaginione. Zdarzają się także przypadki, gdy do takich placówek trafiają osoby o nieznanej tożsamości. W takich sytuacjach prosimy wychowawców i pracowników o kontakt z ITAKĄ.

Każda z osób trafiających do schronisk i noclegowni może być osobą zaginioną. Przy każdorazowym przyjęciu nowej osoby mogą Państwo sprawdzić w naszej Bazie Danych Osób Zaginionych, czy nie jest ona poszukiwana. Nie zajmie to dużo czasu, a dzięki Państwa pomocy rodziny mogą odnaleźć swoich bliskich.

Do schronisk i noclegowni mogą trafić również osoby, które świadomie podjęły decyzję o odejściu z domu. Rodziny, które zostały bez informacji, bardzo niepokoją się o losy swojego bliskiego i czekają na jakąkolwiek informację o jego życiu i zdrowiu. ITAKA służy pomocą w nawiązaniu kontaktu miedzy zaginionym a rodziną, często wystarczy porozmawiać aby wspólnie rozwiązać problem, który wpłynął na decyzję o ich odejściu.

Jak sprawdzić, czy dana osoba jest osobą zaginioną?

Aby dowiedzieć się, czy Państwa podopieczny jest poszukiwany jako osoba zaginiona, należy sprawdzić to w naszej Bazie Danych Osób Zaginionych. Proszę wpisać w wyszukiwarkę znane kryteria, np. płeć, wzrost, przypuszczalny wiek. Następnie należy obejrzeć zdjęcia osób, które spełniają te kryteria. Jeśli żadna z nich nie jest podobna do podopiecznego, należy zawęzić kryteria i obejrzeć jeszcze raz wyselekcjonowane zdjęcia. Jeśli wizerunek podopiecznego znajduje się w naszej Bazie Osób Zaginionych prosimy koniecznie poinformować nas o tym, a my pomożemy mu skontaktować się z rodziną.

Co zrobić, jeśli w placówce pojawi się osoba NN?

Osobą zaginioną może być również osoba o nie ustalonej tożsamości – NN. Jeśli w Państwa placówce przebywa taka osoba, należy sprawdzić czy nie figuruje ona w naszej Bazie Danych Osób Zaginionych. Jeżeli w bazie nie ma osoby podobnej do podopiecznego, mogą mu Państwo pomóc w odzyskaniu tożsamości, zgłaszając sprawę policji i do ITAKI.

Zgłoszenie osoby NN policji

Przyjmując zgłoszenie osoby NN policja ma obowiązek zebrać wszystkie informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości tej osoby. Wymagane jest także zdjęcie osoby NN.

Policja wprowadzi dane osoby NN do swojej ogólnopolskiej bazy, porówna je z danymi osób poszukiwanych. Do porównania posłużą tu nie tylko dane i okoliczności ujawnienia osoby NN, ale także odciski palców. Po zgłoszeniu osoby NN policja ma obowiązek podjąć kroki zmierzające do identyfikacji osoby. Pracę policji w tej kwestii reguluje Zarządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Zgłoszenie osoby NN policji jest także konieczne do ewentualnego sądownego uzyskania nowego imienia i nazwiska.

Zgłoszenie osoby NN do ITAKI

Aby zgłosić osobę NN, wystarczy wypełnić formularz i przesłać go do nas wraz ze zdjęciem osoby NN. Prosimy także o kontakt z naszą linią wsparcia.

Jak ITAKA pomaga osobom NN?

  • Dane osoby umieszczamy w naszej Bazie Osób NN. Jest to jedyna publicznie dostępna Baza Danych Osób NN. Podobnie jak w Bazie Danych Osób Zaginionych można przeglądać jej dane wpisując dowolne kryteria. Tę bazę sprawdzają m. in. rodziny osób zaginionych oraz inne osoby zaangażowane w poszukiwania, które szukają w niej osób podobnych do osoby poszukiwanej i w przypadku skojarzenia spraw od razu nas o tym powiadamiają. Baza ta jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej.
  • Publikujemy zdjęcia osób NN w mediach, aby dotrzeć do osób, które mogą znać ich tożsamość.
  • Osobom NN oraz ich opiekunom służymy bezpłatnymi poradami prawników i pracowników socjalnych oraz wsparciem psychologicznym.

Warto wiedzieć, że osoba NN może otrzymać nowe imię i nazwisko. Nowe dane są nadawane sądownie co najmniej po roku bezskutecznych działań zmierzających do ustalenia kim jest osoba NN. Najczęściej za datę rozpoczęcia działań identyfikacyjnych przyjmuje się datę zgłoszenia osoby NN na policji.

Kontakt z pracownikami schronisk, noclegowni i jadłodajni oraz aktualizacja danych

Prosimy pamiętać, że rodzina w poszukiwaniu osoby zaginionej może telefonować do Państwa placówki lub przyjść do niej osobiście z plakatem informującym o zaginięciu bliskiego. Należy być przygotowanym do udzielenia informacji i pomocy rodzinie w tych trudnych chwilach.

Jeśli wcześniej ustalili Państwo, że w placówce przebywa osoba zaginiona należy poinformować o tym innych pracowników, aby wiedzieli jak zachować się w przypadku kontaktu z rodziną.

Jeśli kontakt z rodzinami osób zaginionych jest dla Państwa trudny, zachęcamy do rozmów z pracownikami ITAKI lub naszymi psychologami.