MENU

O Współpracy

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od początku istnienia, czyli od 1999 roku, współpracuje z policją. Kontakt z funkcjonariuszami policji jest codziennym elementem naszej pracy.

Opieramy się na zasadach wprowadzonych w ZARZĄDZENIU Nr 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP 2018.77 ze zm.).
 Zarządzenie nr 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczatków ludzkich (Dz. Urz. KGP 2018.77 ze zm).

Współpracę Fundacji ITAKA i Policji reguluje Porozumienie o współpracy zawarte 25 maja 2009 r. miedzy Komendantem Głównym Policji a Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Wcześniej nastąpiło uregulowanie współpracy Fundacji ITAKA z Komendą Stołeczną Policji.
Dnia 14 marca 2008 r. Fundacja ITAKA podpisała porozumienie o współpracy z Komendą Stołeczną Policji.