MENU

Bezpieczna praca

Wciąż wiele osób wyjeżdża w poszukiwaniu pracy za granicę. Celem kampanii „Bezpieczna praca” jest zapobieganie zagranicznym zaginięciom. Akcja ma pomóc przygotować się do wyjazdu i wskazać, gdzie szukać praktycznych informacji na temat kraju zatrudnienia i przepisów prawa pracy. Ma również uświadomić osobom wyjeżdżającym do pracy zagrożenia związane z wyjazdem, szczególnie skutki psychologiczne nie tylko dla samego wyjeżdżającego, ale również jego rodziny.