MENU

Ucieczki nastolatków z domów

ZAGROŻENIE UCIECZKĄ I WAGAROWANIEM
MŁODZIEŻY W WIEKU 13-18 LAT
profilaktyka zachowań destrukcyjnych

Szkolenie adresowane do nauczycieli,  wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne
Liczba osób w grupie: 10 – 15

Celem szkolenia jest uświadomienie problemu ucieczek wśród dzieci i młodzieży oraz zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń m.in. takich jak zaginięcia, eksperymentowanie z alkoholem i środkami psychoaktywnymi, wykorzystanie seksualne, przemoc

Program szkolenia:

  • Wstęp: krótka prezentacja ITAKI i kompleksowego programu NIE UCIEKAJ
  • Szeroko rozumiany zakres znaczeniowy problemu ucieczek, jako reakcji na pojawiające się problemy . Ucieczki fizyczne oraz psychiczne
  • Zagrożenia, na jakie narażony jest nastolatek podczas ucieczki z domu lub wagarowania m.in. eksperymentowanie z alkoholem i narkotykami, wykorzystanie seksualne, zmuszanie do prostytucji, drobne przestępstwa
  • Jak zapobiec ucieczce i wagarowaniu, profilaktyka zagrożeń
  • Projekt lekcji wychowawczej dotyczącej ucieczek z domu
  • Co zrobić w sytuacji, gdy nastolatek już uciekł lub wagaruje?
  • Wspólna praca nauczycieli, rodziców i młodzieży – szukanie rozwiązań
  • Podsumowanie szkolenia: pytania, odpowiedzi, zakończenie