MENU

Opiekuj się dzieckiem

JAK OPIEKOWAĆ SIĘ MAŁYM DZIECKIEM
profilaktyka zaginięć

Szkolenie adresowane do pedagogów, nauczycieli, wychowawców dzieci z klas  III

Czas trwania: 1 godzina
Liczba osób w grupie: 10 – 15

Celem szkolenia jest uświadomienie problemu zaginięć wśród małych dzieci i wskazanie sposobów zapobiegania zaginięciom.

Program szkolenia: 

  • Wstęp: krótka prezentacja ITAKI i kompleksowego programu OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM
  • Najczęstsze przyczyny zaginięć małych dzieci, dane statystyczne
  • Sytuacje prawdziwe, przykłady braku opieki i nieuważności rodziców
  • Kiedy można zostawić dziecko samo w domu, w jakim wieku, kiedy można uznać, że dziecko jest samodzielne
  • W jaki sposób dziecko ma zachowywać się na podwórku/ ulicy aby było bezpieczne
  • Droga dziecka ze szkoły do domu i z domu do szkoły
  • Jak nauczyć dziecko reagować odmową na propozycje nieznajomych
  • Przygotowanie dziecka na ewentualne sytuacje kryzysowe
  • Podsumowanie szkolenia: pytania, odpowiedzi, zakończenie