MENU

Depresja wśród nastolatków

ZAGROŻENIE DEPRESJĄ U NASTOLATKÓW
profilaktyka zachowań destrukcyjnych

Szkolenie adresowane do nauczycieli,  wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i przedstawicieli innych grup zawodowych pracujących z młodzieżą w wieku 13-18 lat

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne
Liczba osób w grupie: 10 – 15

Celem szkolenia jest uświadomienie problemu depresji u dzieci i młodzieży oraz zaplanowanie działań profilaktycznych umożliwiających uniknięcie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nierozpoznana i nieleczona depresja m.in. takich jak zaginięcia, ucieczki z domu, wagarowanie, sięganie po środki psychoaktywne

Program szkolenia:

  • Wstęp: krótka prezentacja ITAKI i kompleksowego programu STOP DEPRESJI
  • Czym jest depresja, objawy choroby i jak ją rozpoznać
  • Jakie są różnice pomiędzy depresją dorosłych , depresją dzieci i młodzieży
  • Depresja u dzieci i młodzieży
  • Depresja jako jedna z możliwych przyczyn zaginięć oraz zachowań destrukcyjnych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu
  • Jak rozmawiać z nastolatkiem , jak rozmawiać z rodzicem nastolatka zagrożonego depresją
  • Co zrobić gdy w klasie (w grupie) jest podopieczny, którego zachowanie budzi niepokój opiekuna
  • Konieczność leczenia depresji a możliwości interwencji opiekuna
  • Podsumowanie szkolenia: pytania, odpowiedzi, zakończenie