MENU

Poszukiwanie zaginionych osób dorosłych i dzieci

Co zrobi ITAKA po otrzymaniu zgłoszenia?

  • Dane osoby poszukiwanej zamieścimy w Internetowej Bazie Danych Osób Zaginionych. Ze strony internetowej będzie można pobrać gotowy plakat z informacją o zaginięciu bliskiej osoby, co umożliwi to aktywne włączenie się w poszukiwanie wielu nowych osób.
  • Każdy kto wie coś o losie poszukiwanej osoby, będzie nam anonimowo przekazać informacje, które po zweryfikowaniu natychmiast przekażemy rodzinie lub osobom upoważnionym do kontaktu.
  • W miarę możliwości zamieścimy komunikat o zaginięciu w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Jak ITAKA poszukuje ludzi zaginionych?

Publikujemy zdjęcia osób zaginionych wraz z podstawowymi danymi w naszej Internetowej Bazy Danych Osób Zaginionych. Jest to jedyna publicznie dostępna baza danych osób zaginionych. Można ją przeglądać poprzez formularz on-line, który umożliwia identyfikację bez znajomości danych personalnych. Wiemy, że z naszej bazy korzystają pracownicy szpitali, noclegowni, policjanci, strażnicy miejscy, oraz internauci, którzy chcą pomóc w poszukiwaniach.

  • Informacje o osobach zaginionych odbieramy przez całą dobę (mailowo i telefonicznie) i jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań.
  • Regularnie publikujemy zdjęcia zaginionych w mediach m. in. w „Gazecie Wyborczej” „Wolnej Drodze” (tygodniki pracowników PKP), „Policji 997”, „Mojej Kolei”. Przychylna nam prasa lokalna pomaga w zamieszeniu informacji o nagłym zaginięciu.
  • Współpracujemy z dziennikarzami, którzy chcą opublikować zdjęcia zaginionych i napisać o problemie zaginięcia.
  • Współpracujemy z licznymi organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie, które mogą być pomocne w poszukiwaniach zaginionych (np. Missing People w Wielkiej Brytanii, w Polsce TADA, Centra Wolontariatu, La Strada).
  • Cyklicznie wydajemy broszury z fotografiami zaginionych adresowane do noclegowni, schronisk, jadłodajni gdzie często przebywają zaginieni (wysyłamy je do ponad półtora tysiąca placówek).
  • Na stronach publikujemy fotografie NN zwłok (strony są dostępne po podaniu kodu).

Dowiedz się więcej na zaginieni.pl