MENU

Szkolenia

O F E R T A   P Ł A T N A

Korzystając z wieloletnich doświadczeń i wiedzy ekspertów, Fundacja ITAKA proponuje szkolenia profilaktyczne i edukacyjne z zakresu trzech realizowanych projektów:

Kampania STOP DEPRESJI

Szkolenie „Depresja wśród nastolatków” jest adresowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych z profilaktyki zachowań destrukcyjnych związanych z zagrożeniem pojawiania się depresji u młodych ludzi.

Kampania NIE UCIEKAJ

Szkolenie „Ucieczki nastolatków z domu” jest adresowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych z profilaktyki zachowań destrukcyjnych w kontekście zagrożeń ucieczką i wagarowaniem młodzieży w wieku 13-18 lat.

Kampania OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM

Szkolenie z profilaktyki zaginięć o tym samym tytule – „Opiekuj się dzieckiem” – jest adresowane do pedagogów, nauczycieli, wychowawców dzieci z klas I-III.

 

Szkolenia prowadzą doświadczeni eksperci Fundacji ITAKA.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia@zaginieni.pl