MENU

Realizowane projekty

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie

Cele: Celem projektu był monitoring działań policji w zakresie wykorzystania organizacji poszukiwawczo-ratowniczych (OPR) do poszukiwań osób zaginionych na otwartym terenie oraz wypracowanie  procedur zadysponowania OPR i zasad ich współpracy z policją.   Zakres: W ramach projektu przewidziano organizację grup roboczych i spotkania konsultacyjnego z udziałem ITAKI, OPR, policji i straży pożarnej, inwentaryzację zasobów i możliwości OPR Wypracowanie systemu kontroli wdrażania nowo powstałych procedur.   Odbiorcami projektu była policja, […]

więcej

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000

Cele:  Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Zakres działania: Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, dostępnego 7 dni w tygodniu, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede […]

więcej

Obsługa europejskiego Telefonu 116 000 i świadczenie poradnictwa w związku z zaginięciami dzieci i nastolatków oraz porwaniami rodzicielskimi.

Cele: Rozwój i doskonalenie standardów obsługi telefonu 116 000 Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków Specjalistyczne wsparcie rodzin i bliskich zaginionych dzieci i młodzieży Rzecznictwo interesów osób zaginionych i ich rodzin względem instytucji publicznych Przeciwdziałanie zaginięciom  (w szczególności wśród młodzieży i dzieci) Lobbowanie na rzecz wprowadzenie nowych rozwiązań w przypadku ucieczek dzieci i nastolatków Wsparcie merytoryczne pracowników sądów oraz policji w zakresie problematyki zaginięć […]

więcej

Wczytuję...