MENU

Realizowane projekty

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Telefon 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka

Cele: Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków Zakres działania: Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi […]

więcej

Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych.

Realizacja projektu pt. Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” w ramach programu Gospostrateg „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Cele: Prowadzenie badań dotyczących zjawiska zaginięcia we wszystkich jego aspektach Opracowanie monografii na temat sytuacji prawnej zaginionego i jego bliskich Opracowanie rozwiązań informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań. Zakres działań: Analiza i opracowanie dynamiki, […]

więcej

Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia pn. Centrum Wsparcia

Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowi publicznym określonego w NPZ w ramach celu operacyjnego nr 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, pn. Centrum Wsparcia. Cele: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Zakres działań: Przygotowanie  prowadzenia Centrum Wsparcia, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania Centrum Wsparcia. […]

więcej

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Telefon 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka

Cele: Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków Zakres działania: Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi […]

więcej

Wczytuję...