MENU

Realizowane projekty

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Realizacja zadania publicznego: Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży związanych z izolacją społeczną spowodowaną stanem epidemii, w tym wspieranie rozwoju psychofizycznego w sytuacjach kryzysowych wywołanych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkół i placówek przez prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej, całodobowej, ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej

Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży związanych z izolacją społeczną spowodowaną stanem epidemii, w tym wspieranie rozwoju psychofizycznego w sytuacjach kryzysowych wywołanych szczególnymi warunkami funkcjonowania szkół i placówek przez prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej, całodobowej, ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej. Cele: profilaktyka problemów dzieci i młodzieży związanych z izolacją społeczną spowodowaną stanem epidemii, wspieranie […]

więcej

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

Prowadzenie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA. Cele: • Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychiatryczne osobom chorującym na depresję. • Poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne członkom rodzin osób chorych na depresję. Zakres działania: • Prowadzenie ogólnopolskiego Antydepresyjnego Telefonu Zaufania. • Prowadzenie działań promocyjnych dotyczących funkcjonowania Antydepresyjnego Telefonu Zaufania. • Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących tematu depresji Projekt finansowany jest przez […]

więcej

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000 (Orange)

Realizacja zadania pt. prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000 Cele: • Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka. • Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Zakres działania: • Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000. • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie […]

więcej

Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych.

Realizacja projektu pt. Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” w ramach programu Gospostrateg „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Cele: Prowadzenie badań dotyczących zjawiska zaginięcia we wszystkich jego aspektach Opracowanie monografii na temat sytuacji prawnej zaginionego i jego bliskich Opracowanie rozwiązań informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań. Zakres działań: Analiza i opracowanie dynamiki, […]

więcej

Wczytuję...