MENU

Realizowane projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Walcz z depresją. Nie jesteś sam!

Działanie realizowane w 2013: Wydanie broszury informacyjnej na temat depresji wśród nastolatków Realizacja i dystrybucja spotu filmowego, na temat depresji wśród nastolatków,  w warszawskim metrze Prowadzenia Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Podmiot finansujący: Biuro Polityki Zdrowotnej  Urzędu m. st. Warszawy Czas trwania programu: 2011- 2013  

więcej

Profesjonalni wolontariusze- profesjonalna pomoc zaginionym.

Cele: Przeprowadzenie sprawnych i skutecznych poszukiwań osób zaginionych w Warszawie oraz udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom i bliskim osób zaginionych Zwiększenie wiedzy o problemie zaginięć oraz promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy Wzmocnienie potencjału zespołowego do realizacji zadań statutowych  Fundacji ITAKA poprzez stworzenie zintegrowanej społeczności wolontariuszy Zakres działania: Rekrutacja i specjalistyczne przeszkolenie wolontariuszy Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji  Fundacji ITAKA Prowadzenie działań poszukiwawczych i pomocowych przez wyszkolonych […]

więcej

Aktywni obywatele – sprawne poszukiwania zaginionych – modelowe działania w zakresie rzecznictwa w imieniu rodzin osób zaginionych.

Cele: Aktywizowanie członków rodzin osób zaginionych do czynnego działania w zmianach systemowych związanych z usprawnieniem poszukiwań i niwelowaniem negatywnych skutków problemu zaginięcia Rozwój rzecznictwa Fundacji ITAKA w imieniu rodzin zaginionych przy ich aktywnym współudziale Praca nad zaktualizowaniem policyjnych procedur poszukiwań osób zaginionych oraz stworzenie nowych w oparciu o współpracę z Policją, Praca nad stworzeniem procedury zapewniającej sprawne poszukiwania zaginionych i identyfikację osób  o nieustalonej tożsamości  NN na terenie […]

więcej

Telefon 116 000

Cele: Rozwój i doskonalenie standardów obsługi telefonu 116 000 Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków Specjalistyczne wsparcie rodzin i bliskich zaginionych dzieci i młodzieży Rzecznictwo interesów osób zaginionych i ich rodzin względem instytucji publicznych Przeciwdziałanie zaginięciom  (w szczególności wśród młodzieży i dzieci) Lobbowanie na rzecz wprowadzenie nowych rozwiązań w przypadku ucieczek dzieci i nastolatków Wsparcie merytoryczne pracowników sądów oraz policji w zakresie problematyki zaginięć […]

więcej

Wczytuję...