MENU

Realizowane projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Profesjonalni wolontariusze – profesjonalna pomoc zaginionym

Cele: Przeprowadzenie sprawnych i skutecznych poszukiwań osób zaginionych w Warszawie oraz udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom i bliskim osób zaginionych Zwiększenie wiedzy o problemie zaginięć oraz promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy Wzmocnienie potencjału zespołowego do realizacji zadań statutowych  Fundacji ITAKA poprzez stworzenie zintegrowanej społeczności wolontariuszy  Zakres działania: Rekrutacja i specjalistyczne przeszkolenie wolontariuszy Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji  Fundacji ITAKA Prowadzenie działań poszukiwawczych i pomocowych przez wyszkolonych […]

więcej

Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie.

Cele: Celem projektu jest monitoring działań policji w zakresie wykorzystania organizacji poszukiwawczo-ratowniczych (OPR) do poszukiwań osób zaginionych na otwartym terenie oraz wypracowanie  procedur zadysponowania OPR i zasad ich współpracy z policją. Zakres: W ramach projektu przewidziano organizację grup roboczych i spotkania konsultacyjnego z udziałem ITAKI, OPR, policji i straży pożarnej, inwentaryzację zasobów i możliwości OPR Wypracowanie systemu kontroli wdrażania nowo powstałych procedur. Odbiorcami projektu będzie policja, […]

więcej

Telefon 116

Obsługa europejskiego Telefonu 116 000 i świadczenie poradnictwa w związku z zaginięciami dzieci i nastolatków  oraz porwaniami rodzicielskimi.  Cele: Rozwój i doskonalenie standardów obsługi telefonu 116 000 Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków Specjalistyczne wsparcie rodzin i bliskich zaginionych dzieci i młodzieży Rzecznictwo interesów osób zaginionych i ich rodzin względem instytucji publicznych Przeciwdziałanie zaginięciom  (w szczególności wśród młodzieży i dzieci) Lobbowanie na rzecz wprowadzenie nowych […]

więcej

Obsługa europejskiego Telefonu 116 000 i świadczenie poradnictwa w związku z zaginięciami dzieci i nastolatków oraz porwaniami rodzicielskimi.

Cele i zakres działania: • Budowa/modernizacja baz danych umożliwiających skuteczne poszukiwanie osób zaginionych, w szczególności baz danych osób zaginionych i bazy danych NN zwłok oraz strony internetowej organizacji podejmującej działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych i wsparciem ich rodzin; • Wspierania działań instytucji odpowiedzialnych za poszukiwania osób zaginionych, w tym przede wszystkim Policji oraz zapewnienie pomocy rodzinom osób zaginionych; • Rozwijania współpracy międzynarodowej […]

więcej

Wczytuję...