MENU

Realizowane projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Jaś w lesie i Małgosia w mieście – zapobieganie zaginięciom małych dzieci

Fundacja ITAKA realizuje projekt „Jaś w lesie i Małgosia w mieście – zapobieganie zaginięciom małych dzieci.” Cele: – profilaktyka zaginięć dzieci w przestrzeniach miejskich i przestrzeniach otwartych Zakres działania: – warsztaty dla osób dorosłych – warsztaty dla dzieci w szkole podstawowej – druk materiałów Podmiot finansujący: miasta stołeczne Warszawa Czas realizacji: 02.XII.2016 – 31.XII.2016      

więcej

Zostań wolontariuszem Fundacji ITAKA. Rozwój i kształcenie profesjonalnego wolontariatu na terenie Warszawy

Fundacja ITAKA realizuje projekt „Zostań wolontariuszem Fundacji ITAKA, Rozwój i kształcenie profesjonalnego wolontariatu na terenie Warszawy”. Cele: – wzmocnienie potencjału zespołowego Fundacji do realizacji zadań statutowych poprzez zwiększenie liczby wolontariuszy oraz ich potencjału merytorycznego – przeprowadzanie sprawnych i skutecznych poszukiwań osób zaginionych oraz udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom osób zaginionych – promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy oraz zwiększanie wiedzy o problemie zaginięć – […]

więcej

Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6)

Fundacja ITAKA realizuje projekt „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6)” w ramach ogłoszonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę konkursu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” 2013-2017 finansowanego ze środków finansowych The VELUX Foundations. Cele: Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci zagrożonych zjawiskiem porwania rodzicielskiego Udzielanie członkom rodziny porad prawnych i psychologicznych. Zakres działania: Poradnictwo prawne i psychologiczne dla rodzin w których zaistniał problem porwania rodzicielskiego. Podmiot […]

więcej

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Telefon 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka.

Cele:  Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Zakres działania: Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, dostępnego 7 dni w tygodniu, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede […]

więcej

Wczytuję...